Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Ορθή Επανάληψη. Έρευνα αγοράς για προμήθεια πλατφόρμας βατήρα κολυμβητηρίου, δέκα(10) τεμάχια, για το κολυμβητήριο Βόλου.

Βόλος, 24/5/2016

Αρ. Πρωτ 5853/1044

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα : Ορθή Επανάληψη. Έρευνα αγοράς για προμήθεια πλατφόρμας βατήρα κολυμβητηρίου, δέκα(10) τεμάχια, για το κολυμβητήριο Βόλου.

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια πλατφόρμας βατήρα κολυμβητηρίου, διαστάσεων 510 x 505 cm και πάχους 40,5mm, σε σύνολο δέκα τεμαχίων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Πέμπτη 26/5/2016 ,13.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ