Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Βόλος,8/11/2013

                                                                                           Αρ. Πρωτ.9532/1105

Θέμα : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

             ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

             ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε εργασία αντικατάστασης   εξαρτημάτων δικτύου αντλιοστασίου στις σωληνώσεις στο κολυμβητήριο Βόλου που περιγράφονται παρακάτω.

 • Διακόπτες τύπου butterfly Φ160,εγκατάσταση κομπλέ μαζί με τα φλατζωτά ρακόρ τους ΤΕΜ.6
 • Διακόπτες τύπου butterfly Φ 125, εγκατάσταση κομπλέ μαζί με τα φλατζωτά ρακόρ τους ΤΕΜ.3
 • Φλάντζα με λαιμό Φ 125 ΤΕΜ.2
 • Γωνιές 90ο Φ160 ΤΕΜ.6
 • Σύνδεσμος –μούφα Φ160 ΤΕΜ.6
 • Διακόπτες σφαιρικοί Φ63 ΤΕΜ .3
 • Σωλήνωση Φ 160 (Μ.Μ.3)
 • Σωλήνωση Φ 63 (Μ.Μ.6)
 • Προμήθεια δευτερεύουσας αντλίας ανακυκλοφορίας δυναμικότητας 22m3/h με τα εξής χαρακτηριστικά
  • Καλαθάκι-προφίλτρο κατακράτησης σωματιδίων.
  • Άξονας αντλίας από ανοξείδωτο ατσάλι ΑΙSI316.
  • Impeller κατασκευασμένο από Noryl.
  • Ασύγχρονο μοτέρ κλειστό με εξωτερικό εξαερισμό, βαθμός προστασίας IP55,μονωτική τάξη F.

Για την εγκατάσταση της αντλίας πρέπει να κατασκευαστεί το δίκτυο αναρρόφησης της από τον πυθμένα και τη δεξαμενή εξισορρόπησης καθώς και το δίκτυο επιστροφής προς το φίλτρο της πισίνας , με εξαρτήματα Φ63 και τους διακόπτες με τη σωλήνωση Φ63 που περιγράφονται παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορουν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον κ. Χειμώνα Δημήτρη στο τηλ 2421055390 ή 2421078245

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχρι την Τρίτη 12/11/2013, 12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ