Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ.έρευνα αγοράς 10386/ΔΠ451

 

                                                                                                        Βόλος : 14/11/14

                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 10558/ΔΠ475

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10386/ΔΠ451

 

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για κάλυψη ασφάλισης αστικής ευθύνης των Θεάτρων της Π. Ηλεκτρικής, του Αχιλλείου και του Πολιτιστικού Κέντρου Ν. Ιωνίας από Δεκέμβριο 2014 έως Μάιο 2015(εξάμηνο).

                             

Τα προτεινόμενα ανώτατα όρια αστικής ευθύνης για κάθε θέατρο είναι τα εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σωματικές βλάβες κατά άτομο                             50.000,00€

Υλικές ζημιές τρίτων κατά περιστατικό             50.000,00€

Ομαδικό Ατύχημα κατά περιστατικό                100.000,00€

Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια    300.000,00€

 της ασφάλισης                                                     

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά για κάθε θέατρο χωριστά έως και 18/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

 

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ