Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
Παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (2019 – 2020).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Βόλος: 04/03/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:3316/ΠΡ913

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24210 91196 & 91194

 

ΘΕΜΑ:  «Παροχή υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας  στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών(2019-2020).»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος  για κατάθεση προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας   Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (2019-2020).

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας  στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (2019-2020).

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Έντυπο δαπάνων για την ανάθεση της υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (2019-2020), έως και την Πέμπτη 07/03/2019 και ώρα 12:00 π.μ στο γραφείο Προμηθειών  (κτίριο Μεταξουργείου), 1ος όροφος, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη.

Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα  τηλέφωνα 24210 91196 και 24210 91194.

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Διοικητικών-ΟικονομικώνΥπηρεσιών

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΔήμουΒόλου

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Έντυπο δαπανών

Νόμος 3850/10

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ