Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας για τις ανάγκες του κτιρίου του Μεταξουργείου έκτασης 800 τ.μ, όπου στεγάζονται τα γραφεία των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Βόλος: 20/08/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                              Αριθμ.Πρωτ.:10936/ΠΡ2245

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ –

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24210 91196

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας για τις ανάγκες  του κτιρίου του Μεταξουργείου έκτασης 800 τ.μ, όπου στεγάζονται τα γραφεία των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου».

Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας για τις ανάγκες  του κτιρίου του Μεταξουργείου έκτασης 800 τ.μ, όπου στεγάζονται τα γραφεία των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου». Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Πληροφορίες Δαπάνης, Πρόσθετα στοιχεία Δαπάνης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Δαπάνης και το Πρότυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

 

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ