Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022
Πίνακας αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 6/2016 Ειδικότητας Ηθοποιών.

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 6/2016 Ειδικότητας Ηθοποιών :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ