Πίνακας αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2019

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2019 :

Κωδικός Θέσης 101 :

  1. Πίνακας Επιτυχόντων
  2. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Κωδικός Θέσης 102 :

  1. Πίνακας Επιτυχόντων
  2. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Κωδικός Θέσης 104 :

  1. Πίνακας Επιτυχόντων
  2. Πίνακας απορριπτέων
  3. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας