Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων που αφορά την υπ.αριθμ. Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2017

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ