Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Πίνακες ανακοίνωσης 4/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία.

Πίνακες κατάξης επιτυχόντων και απορριπτέων Ανακοίνωσης 4/2017:

 1. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 101)
 2. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 101)
 3. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 103)
 4. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 103)
 5. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 104)
 6. Πίνακας απορριπτέων (Κωδικός Θέσης 104)
 7. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 104)
 8.  Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 105)
 9. Πίνακας απορριπτέων (Κωδικός Θέσης 105)
 10. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 105)
 11. Πίνακας απορριπτέων (Κωδικός Θέσης 106)
 12. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 107)
 13. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 107)
 14. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 108)
 15. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 108)
 16. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 109)
 17. Πίνακας απορριπτέων (Κωδικός Θέσης 109)
 18. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 109)
 19. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 110)
 20. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 110)
 21. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 111)
 22. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 111)
 23. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 112)
 24. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 112)
 25. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 113)
 26. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 113)
 27. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 114)
 28. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 114)
 29. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 115)
 30. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 115)
 31. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 116)
 32. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 116)
 33. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 117)
 34. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 117)
 35. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 118)
 36. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 118)
 37. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 120)
 38. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 120)
 39. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 121)
 40. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 121)
 41. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 123)
 42. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 123)
 43. Πίνακας απορριπτέων (Κωδικός Θέσης 126)
 44. Πίνακας επιτυχόντων (Κωδικός Θέσης 128)
 45. Πίνακας κατάταξης (Κωδικός Θέσης 128)
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ