Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 03/2018

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 03/2018:

 1. Κωδικός Θέσης 101 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ γ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 2. Κωδικός Θέσης 102 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 3. Κωδικός Θέσης 103 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 4. Κωδικός Θέσης 104 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 5. Κωδικός Θέσης 105 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 6. Κωδικός Θέσης 106 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 7. Κωδικός Θέσης 107 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 8. Κωδικός Θέσης 108 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 9. Κωδικός Θέσης 109 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 10. Κωδικός Θέσης 110 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 11. Κωδικός Θέσης 111 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 12. Κωδικός Θέσης 112 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 13. Κωδικός Θέσης 113 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 14. Κωδικός Θέσης 114 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 15. Κωδικός Θέσης 115 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 16. Κωδικός Θέσης 116 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 17. Κωδικός Θέσης 117 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
 18. Κωδικός Θέσης 119 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 19. Κωδικός Θέσης 120 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 20. Κωδικός Θέσης 121 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 21. Κωδικός Θέσης 122 : α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ