Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 3Α/2020 (Επαναπροκήρυξη).

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 3Α/2020 (Επαναπροκήρυξη) :

  1. Πίνακας επιτυχόντων Ανακοίνωσης 3Α/2020
  2. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας Ανακοίνωσης 3Α/2020
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ