Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023
Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 5/2016 ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών.

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 5/2016 Ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ