Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 5/2018 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου.

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 5/2018:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ