Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 6/2019

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης υπ.αριθμ. 6/2019 : 

 1. Πίνακας επιτυχόντων Ανακοίνωσης 6/2019
 2. Πίνακας επιτυχόντων Ανακοίνωσης 6/2019 με ποσοστό 20%

Πίνακες κατάταξης  Ανακοίνωσης 6/2019:

 1. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Αντισφαίριση (Κωδικός Θέσης 601)
 2. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Κολύμβηση (Κωδικός Θέσης 602) 
 3. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Δραστηριότητες κλειστού χώρου – Μαζικός Αθλητισμός (Κωδικός Θέσης 603)
 4. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Αποκατάσταση τραυμάτων – Χρόνιες παθήσεις (Κωδικός Θέσης 604)
 5. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Αποκατάσταση τραυμάτων – Χρόνιες παθήσεις με ποσοστό 20% (Κωδικός Θέσης 604)
 6. Πίνακας κατάταξης Άσκηση και ποιότητα ζωής – Ευρωστία (Κωδικός Θέσης 605) 
 7. Πίνακας κατάταξης Ανεξαρτήτου ειδικότητας (Κωδικός Θέσης 606)
 8. Πίνακας κατάταξης Ανεξαρτήτου ειδικότητας με ποσοστό 20% (Κωδικός Θέσης 606)
 9. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Ρυθμική – Ενόργανη γυμναστική (Κωδικός Θέσης 607)
 10. Πίνακας κατάταξης Φυλακές (Κωδικός Θέσης 608)
 11. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Ειδική αγωγή (Κωδικός Θέσης 609)
 12. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Μουσικοκινητική αγωγή (Κωδικός Θέσης 610)
 13. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Μουσικοκινητική αγωγή με ποσοστό 20% (Κωδικός Θέσης 610)
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ