Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 7/2018 “ΠΕ Γυμναστών”

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 7/2018 “ΠΕ Γυμναστών” :

 1. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα κολύμβηση
 2. Πίνακας κατάταξης ανεξαρτήτου ειδικότητας
 3. Πίνακας κατάταξης ανεξαρτήτου ειδικότητας με ποσοστό 20%
 4. Πίνακας κατάταξης αποκατάσταση Τραυμάτων-Χρόνιες Παθήσεις
 5. Πίνακας κατάταξης Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου/Μαζικός Αθλητισμός
 6. Πίνακας κατάταξης Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου /Μαζικός Αθλητισμός με ποσοστό 20%
 7. Πίνακας κατάταξης Άσκηση και Υγεία Ποιότητα Ζωής-Ευρωστία
 8. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Ρυθμική -Ενόργανη Γυμναστική
 9. Πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα “Φυλακές”
 10. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Ειδική Αγωγή για πρόγραμμα ΑμΕΑ στο κολυμβητήριο
 11. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα μουσικοκινητική αγωγή
 12. Πίνακας επιτυχόντων με ειδικότητα Αντισφαίριση
 13. Πίνακας επιτυχόντων με ειδικότητα Κολύμβηση
 14. Πίνακας επιτυχόντων με ειδικότητα Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου /Μαζικός Αθλητισμός με ποσοστό 20%
 15. Πίνακας επιτυχόντων Αποκατάσταση Τραυμάτων-Χρόνιες Παθήσεις
 16. Πίνακας επιτυχόντων Άσκηση και Υγεία Ποιότητα Ζωής -Ευρωστία
 17. Πίνακας επιτυχόντων Ανεξαρτήτου Ειδικότητας
 18. Πίνακας επιτυχόντων Ανεξαρτήτου Ειδικότητας με ποσοστό 20%
 19. Πίνακας επιτυχόντων με ειδικότητα Ρυθμική-Ενόργανη Γυμναστική
 20. Πίνακας επιτυχόντων για το πρόγραμμα “Φυλακές”
 21. Πίνακας επιτυχόντων με ειδικότητα Ειδική Αγωγή για πρόγραμμα ΑμΕΑ στο Κολυμβητήριο
 22. Πίνακας επιτυχόντων με ειδικότητα Μουσικοκινητική Αγωγή
 23. Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Αντισφαίριση
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ