Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων.

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων:

  1. Πίνακας Επιτυχόντων
  2. Πίνακας απορριπτέων
  3. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ