Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018 :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ