Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΔΕ Καθηγητής Φωτογραφίας

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΔΕ Καθηγητής Φωτογραφίας:

  1. Πίνακας επιτυχόντων
  2. Πίνακας απορριπτέων
  3. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ