Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης υπ.αριθμ. 1/2019 ΔΕ Ηθοποιών

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης υπ.αριθμ.1/2019 :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ