Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης υπ.αριθμ. 3/2019

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης υπ.αριθμ. 3/2019 : 

 1. Κωδικός  Θέσης 101 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 2. Κωδικός  Θέσης 102 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 3. Κωδικός  Θέσης 103 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 4. Κωδικός  Θέσης 104 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β)ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ   Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 5. Κωδικός  Θέσης 105 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 6. Κωδικός  Θέσης 106 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 7. Κωδικός  Θέσης 107 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 8. Κωδικός  Θέσης 108 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 9. Κωδικός  Θέσης 109 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 10. Κωδικός  Θέσης 110 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 11. Κωδικός  Θέσης 111 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 12. Κωδικός  Θέσης 112 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 13. Κωδικός  Θέσης 113 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 14. Κωδικός  Θέσης 114 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 15. Κωδικός  Θέσης 115 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 16. Κωδικός  Θέσης 116 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 17. Κωδικός  Θέσης 117 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 18. Κωδικός  Θέσης 118 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 19. Κωδικός  Θέσης 119 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 20. Κωδικός  Θέσης 120 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 21. Κωδικός  Θέσης 121 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 22. Κωδικός  Θέσης 122 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 23. Κωδικός  Θέσης 123 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 24. Πίνακας απορριπτέων χωρίς κωδικό θέσης.
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ