Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης υπ.αριθμ. 8/2018

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης υπ.αριθμ. 8/2018 :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ