Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2018

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2018:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ