Πίνακες Αποτελεσμάτων για τις προσλήψεις ΚΦΑ μέσω της ΓΓΑ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις ΚΦΑ μέσω της ΓΓΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα (Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 6/2019) κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ή στην αρχική σελίδα μας, κλικάροντας στο μενού “Θέσεις Εργασίας”