Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2018

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2018 :

  1. Κωδικός Θέσης 101:  Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. Κωδικός Θέσης 102 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  3. Κωδικός Θέσης 103 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
  4. Κωδικός Θέσης 104 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  5. Κωδικός Θέσης 105 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  6. Κωδικός Θέσης 106 : Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ