Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021
Πίνακες αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης 1/2018 Ειδικότητας ΔΕ Ηθοποιών.

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 1/2018 Ειδικότητας ΔΕ Ηθοποιών :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ