Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης 2/2018 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου.

Πίνακες αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης 2/2018:

Κωδικός θέσης 101 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΣ :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Κωδικός θέσης 102 ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
  4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ