Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021
Πίνακες αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης 6/2017

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 6/2017 :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ