Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017.

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2017 :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ