Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024
Πίνακες αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017 για την πρόσληψη ΔΕ Ναυαγοσωστών.

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017 :

  1. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017
  2. Πίνακας Επιτυχόντων ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017
  3. Πίνακας Απορριπτέων ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ