Τρίτη, 24 Μαΐου 2022
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ