Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ