Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023
Πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου 2013

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου 2013 για την ειδικότητα καθαριστριών:

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ

Πίνακας Επιτυχόντων υποψηφίων ΥΕ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ