Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης επιχείρησης μαζικής εστίασης και αναψυχής που βρίσκεται στο Μουσείου της Πόλης Δήμου Βόλου

Παρακαλούμε για την σωστή σας ενημέρωση διαβάστε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

1. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ