Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στον χώεο του Δημοτικού κλειστού Κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας <<Β. Πολύμερος>>

Παρακαλούμε για την σωστή σας ενημέρωση διαβάστε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

1. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ν. ΙΩΝΑΣ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ