Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Πρακτικά Επιτροπής για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού (ωρομισθίων) της Διεύθυνσης Πολιτισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

 

Βόλος, σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού στο γραφείο του Προέδρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012  με αριθμ. πρωτ. 7153/4-12-2012.

Στην επιτροπή παρεβρέθηκαν τα μέλη
1. Τσάμης Ευθύμιος (μέλος του Δ.Σ)
2. Αποστολίδου Σοφία (Προϊστ. Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών)
3. Δραντάκη Χρύσα (Προϊστ. της Διευθ. Πολιτισμού)
 Στη συνεδρίαση παρεβρέθηκε επίσης ως Γραμματέας  η κα. Αγραφιώτου Καλλιόπη  (Προϊστ. Διοικητικών και Οικονομικών και εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού)

Αφού ελέχθησαν οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα δικαιολογητικά τους, συντάχθηκε Πίνακας μοριοδότησης και κατάταξης του εκπαιδευτικού προσωπικού ο οποίος θα αναρτηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www.volos-city.gr,  και  www.doepap.gr
Μετά τα ανωτέρω έληξε η συνεδρίαση.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                       Η Γραμματεία                                  Η Επιτροπή
Του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ                (Μοριοδότηση)

Μαβίδης Παύλος                        Καλλιόπη Αγραφιώτη               Τσιάμης Ευθύμιος

                                                Ζωή Βαριάμη                         Αποστολίδου Σοφία

                                                                                           Δραντάκη Χρύσα

 

Πίνακας μοριοδότησης και κατάταξης του εκπαιδευτικού προσωπικού

Πίνακας απορριπτέων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ