Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Παρακαλούμε για την σωστή σας ενημέρωση διαβάστε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο   2/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο2

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ