Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
ΕΕΤΑΑ. “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιλέχτηκε ως φορέας από την ΕΕΤΑΑ. και συμμετέχει υλοποιώντας το Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” που χρηματοδοτείται από το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του ΕΣΠΑ.

 Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελούμενων στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους. Το πρόγραμμα αφορά στις γυναίκες – μητέρες, καθώς και στους άνδρες – πατέρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους καθώς και εκείνους που βρίσκονται σε χηρεία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Το πρόγραμμα παρέχει θέσεις φροντίδας, φιλοξενίας και εκπαίδευσης στους  Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, για παιδιά ηλικίας από 18 μηνών μέχρι  την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ισχύει για το σχολικό έτος 2014-2015 και οι παρεχόμενες θέσεις μέσω του προγράμματος είναι 364.

.

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ