Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στην Πελοπόννησο

Panepistimio-Peloponisoy4Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 15 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Για τις υποψηφιότητες

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 15-12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣΛ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100).

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 –14:00, τηλέφωνο: 27310-89670, 89661 Φαξ: 27310-89656, ιστοσελίδα http://sparti.uop.gr/~toda/indexmtp2.html και  email: akourtes@uop.gr.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ