Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

 

Bόλος:        11/6/2013

Αριθ.πρωτ: 4596/ΠΡ936

Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για προμήθεια πολυθρόνων γραφείου

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δυο (2) πολυθρόνων γραφείου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 14/6/2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτίριο Μεταξουργείο, Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη, τηλ. επικοινωνίας 24210 91194 (Μαρία Μαστρογιάννη)

Η Διευθύντρια

Σοφία Αποστολίδου

            

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ