Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανταλλακτικών για εργασίες αποκατάστασης βλάβης στο κομπρεσέρ(κομφλέρ)του γυμναστηρίου Β.Παρασκευόπουλου

Βόλος 12/9/2017
Αριθμ. Πρωτ. 11509/1876

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανταλλακτικών για εργασίες αποκατάστασης βλάβης στο κομπρεσέρ(κομφλέρ)του γυμναστηρίου Β.Παρασκευόπουλου

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος ανταλλακτικών για εργασίες αποκατάστασης βλάβης στο κομπρεσέρ(κομφλέρ)του γυμναστηρίου Β.Παρασκευόπουλου . Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ