Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκατάστασης ζημιών σε σταθερό υαλοστάσιο προμήθεια και τοποθέτηση στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας

Βόλος 18/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. 18330/ΔΑ 2978

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος αποκατάστασης ζημιών σε σταθερό υαλοστάσιο προμήθεια και τοποθέτηση στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ