Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής μεταλλικής περίφραξης και άλλων εργασιών στο γήπεδο τένις στο ΕΑΚ Βόλου

Βόλος 5/3/2019
Αριθμ. Πρωτ. 3355/ΔΑ 473

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος επισκευής μεταλλικής περίφραξης και άλλων εργασιών στο γήπεδο τένις στο ΕΑΚ Βόλου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό  Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ