Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασιών ασύρματης ζεύξης υψηλής ταχύτητας όπως και τη παροχή ασύρματου internet (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών).

Βόλος 30/11/2017
Αριθμ. Πρωτ. 15572/2711

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασιών ασύρματης ζεύξης υψηλής ταχύτητας όπως και τη παροχή ασύρματου internet (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών).

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος εργασιών ασύρματης ζεύξης υψηλής ταχύτητας όπως και τη παροχή ασύρματου internet (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ