Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασιών ελαιοχρωματισμού στους χώρους του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Γ.Δήμου

Βόλος 14/12/2017
Αριθμ. Πρωτ. 16304/2872

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασιών ελαιοχρωματισμού στους χώρους του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Γ.Δήμου

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος εργασιών ελαιοχρωματισμού στους χώρους του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Γ.Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ