Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασιών καθαρισμού –συντήρησης μικροφωνικής εγκατάστασης , την επισκευή στις κόρνες διαιτητών και την καλωδίωση στα κλειστά γυμναστήρια Βόλου, Ν. Ιωνίας, Β Παρασκευόπουλος και στα κολυμβητήρια Βόλου και Ν. Ιωνίας.

Βόλος 13/11/2017
Αριθμ. Πρωτ. 14725/2573

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασιών καθαρισμού –συντήρησης μικροφωνικής εγκατάστασης , την επισκευή στις κόρνες διαιτητών και την καλωδίωση στα κλειστά γυμναστήρια Βόλου, Ν. Ιωνίας, Β Παρασκευόπουλος και στα κολυμβητήρια Βόλου και Ν. Ιωνίας.

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος εργασιών καθαρισμού –συντήρησης μικροφωνικής εγκατάστασης , την επισκευή στις κόρνες διαιτητών και την καλωδίωση στα κλειστά γυμναστήρια Βόλου, Ν. Ιωνίας, Β Παρασκευόπουλος και στα κολυμβητήρια Βόλου και Ν. Ιωνίας.
. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ