Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασιών μυοκτονίας στους χώρους του ΕΑΚ Βόλου ,Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, κολυμβητήριο Βόλου.

Βόλος 30/8/2017
Αριθμ. Πρωτ. 10910/1771

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασιών μυοκτονίας στους χώρους του ΕΑΚ Βόλου ,Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, κολυμβητήριο Βόλου.

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος εργασιών μυοκτονίας στους χώρους του ΕΑΚ Βόλου ,Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, κολυμβητήριο Βόλου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ