Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εσωτερικών χρωματισμών σε τοίχους και τμήματα των μεταλλικών οργάνων στην αίθουσα του γυμναστηρίου στο Αθλητικό Κέντρο Όλγα Βασδέκη

Βόλος 27/2/2019
Αριθμ. Πρωτ.3012/425

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος εσωτερικών χρωματισμών σε τοίχους και τμήματα των μεταλλικών οργάνων στην αίθουσα του γυμναστηρίου στο Αθλητικό Κέντρο Όλγα Βασδέκη.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ