Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ετήσιας ασφάλιση του οχήματος (φορτηγάκι 9 ίππων) SKODA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9421, από 30/ 3 /2021 έως 30/3/2022, της Διεύθυνσης Αθλητισμού (η έναρξη ασφάλισης του οχήματος θα ισχύει με την λήξη της προυπάρχουσας, συγκεκριμένα από 30/3/2021) του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Βόλος 10/3/2021                                                                                                   

Αριθμ. Πρωτ. 2596/Γ.ΠΡ. 520

 

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος ετήσιας ασφάλισης του οχήματος (φορτηγάκι 9 ίππων) SKODA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9421, από 30/ 3 /2021 έως 30/3/2022, της Διεύθυνσης Αθλητισμού  (η έναρξη ασφάλισης του οχήματος θα ισχύει με την λήξη της προυπάρχουσας, συγκεκριμένα από 30/3/2021) του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Παρασκευή 12/3/2021 στις 12:00μ.μ., είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο email μας :promithies.doepap@gmail.com.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196 ή 2421091194.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

Πέτρος Κρανιάς

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  το πρότυπο προσφοράς και την δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ