Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για catering στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας, για την εκδήλωση « Βράβευση Κορυφαίων Αθλητών »

ΕΔΩΒόλος 20/2/2019
Αριθμ. Πρωτ. 2655/350

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για catering στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας, για την εκδήλωση « Βράβευση Κορυφαίων Αθλητών ».
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ