Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χημικό καθαρισμό για την απομάκρυνση των αλάτων, των ρύπων, εγκλωβισμένης άγλης και μυκητών, της κολυμβητικής δεξαμενής, πυθμένα και τοιχίων, καθώς και της δεξαμενής υπερχείλισης μέσω ισχυρού πλυστικού μηχανήματος, με χρήση ισχυρών όξινων διαλυμάτων στο κολυμβητήριο Βόλου Ι.Ζηργάνος.

Βόλος 10/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. 17426/ ΔΑ 2813

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για χημικό καθαρισμό για την απομάκρυνση των αλάτων, των ρύπων, εγκλωβισμένης άγλης και μυκητών, της κολυμβητικής δεξαμενής, πυθμένα και τοιχίων, καθώς και της δεξαμενής υπερχείλισης μέσω ισχυρού πλυστικού μηχανήματος, με χρήση ισχυρών όξινων διαλυμάτων στο κολυμβητήριο Βόλου Ι.Ζηργάνος.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ