Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, προγράμματα ,διπλώματα)

Βόλος 12/7/2017
Αριθμ. Πρωτ.9216/1448

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, προγράμματα ,διπλώματα)

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτύπωση έντυπου υλικού (αφίσες, προγράμματα ,διπλώματα) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ